Security doesn't exist, no system is safe

You are not logged in.

#1 2018-09-06 12:43:41

modInfo
Administrator
From: Neustadt
Registered: 2012-01-04
Posts: 476
Website

Jak skonfigurować i skompilować Linux Kernel? [migrated from blog]

(Published on: Nov 25, 2011 @ 19:59)

Dziś postaram się przybliżyć kompilację i konfigurację Linux Kernela, jest to bardzo ważne gdy chcemy aby nasz komputer używał wszystkich swoich możliwości, np. gdy kupiliśmy nową kartę graficzną należy skompilować nowy kernel tak aby nowa karta graficzna była optymalnie używana i wszystkie jej zasoby używane, a więc do dzieła kompilujemy nasz nowy kernel.

W tym celu wykonujemy poniższe kroki, pamiętaj aby nie usuwać starego kernela gdy skompilowaliśmy nowy, zawsze warto mieć starszy kernel w razie gdy pierwszy kernel nam nie zadziała za pierwszym razem.

Krok # 1 Pobierz ostatnią wersję Linux Kernel

Odwiedź stronę http://kernel.org/ i pobierz ostatnią wersję Linux Kernela.

$ cd /tmp
$ wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.0/linux.3.1.1.tar.bz2

Krok # 2 rozpakowanie tar

Wprowadź teraz poniższe polecenia w celu rozpakowania źródeł kernela:

$ tar -xjvf linux.3.1.1.tar.bz2 -C /usr/src
$ cd /usr/src

Krok # 3 Konfiguracja kernela

Przed kompilacją kernela sprawdź czy masz zainstalowany program GCC do kompilowania.
Jeżeli nie masz zainstalowanego to należy zainstalować w ten sposób:

$ apt-get install gcc

Teraz możesz rozpocząć konfigurację kernela, w tym celu wprowadź jedną z poniższych poleceń:

$ make menuconfig – Tekstowe kolorowe menu, przydatne jeżeli chcesz skompilować nowy kernel zdalnie z innego komputera.
$ make xconfig – Nakładka graficzna (Qt) do konfiguracji kernela działająca na KDE desktop
$ make gconfig – Nakładka graficzna (Gtk) do konfiguracji kernela działająca na Gnome desktop

Więc zabieramy się za konfigurację kernela, wpisujemy np.:

$ make menuconfig

Pokaże Ci się okno z wyborem, możesz wybrać co chcesz aby Twój kernel posiadał.

Krok # 4 Kompilowanie kernela

W celu rozpoczęcia kompilacji naszego nowego kernela wpisujemy po prostu:

$ make

Rozpoczynamy kompilacje modułów dla nowego kernela:

$ make modules

Instalowanie nowych modułów dla naszego kernela:

$ modules_install

Krok # 5 Instlacja kernela

Jeżeli skompilowaliśmy kernel i zainstalowaliśmy moduły dla nowego kernela, można go wreszcie zainstalować:

$ make install

Po instalacji zrobi nam to trzy pliki w /boot

System.map-3.1.1
config-3.1.1
vmlinuz-3.1.1

Krok # 6 Tworzenie obrazu initrd

Wpisz poniższe polecenia w terminalu:

$ cd /boot
$ cp /boot/vmlinuz-3.1.1 /boot/initrd.img-3.1.1
$ mkinitrd -o initrd.img-3.1.1 3.1.1
lub:
$ mkinitramfs -o initrd.img-3.1.1 3.1.1

Krok # 7 Modyfikacja Gruba

Można ręcznie dodać nowy kernel do /boot/grub/grub.cfg, ale można też zrobić to automatycznie, w tym celu wpisujemy:

$ update-grub

Uff, teraz pozostaje zrebootowanie PC i sprawdzenie czy działa nasz nowy kernel.


sysadmin

WindowsFirefox 62.0

Offline

Board footer

Powered by FluxBB