Security doesn't exist, no system is safe

You are not logged in.

#1 2018-09-06 12:30:03

modInfo
Administrator
From: Neustadt
Registered: 2012-01-04
Posts: 476
Website

Statyczne IP w Debianie z IPv4 i IPv6 [migrated from blog]

(Published on: Apr 11, 2012 @ 10:48)

Dziś opiszę jak ustawić statyczne IP w Debianie. Na sam początek należy wiedzieć czym jest statyczne IP, a więc statyczne IP to adres IP naszego Debiana ustawiony na stałe i nie jest przydzielany przez serwer DHCP tylko przez użytkownika. Statyczne IP można ustawić w systemie Debian poprzez otwarcie naszym ulubionym edytorem (ja używam nano) plik "/etc/network/interfaces"

nano /etc/network/interfaces

Naszym oczom ukażą się interfaces z którego korzysta Debian do łącznia się z siecią. Aby usunąć dynamiczne przydzielanie adresów IP przez DHCP usuwamy linijkę

iface eth0 inet dhcp

[Dla IPv4] W miejsce tej linijki wklejamy nowy wpis dla statycznego IP

auto eth0
iface eth0 inet static
address [b]$adres_ip[/b]
netmask 255.255.255.0
gateway [b]$adres_ip_routera[/b]

W miejsce $adres_ip wpisujemy adres IP jaki ma mieć nasz Debian, a w miejsce $adres_ip_routera wpisujemy adres naszego routera.

Przykład

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1

To wszystko nasz Debian powinien teraz dostać statyczne IP które ustawiliśmy w konfiguracji interfaces. Teraz pokażę jak ustawić statyczne IPv6 dla Debiana z IPv6. Więc do dzieła.

[ Dla IPv6 ] Dla IPv6 jest podobnie, wklejamy

iface eth0 inet6 static
address [b]$adres_ipv6[/b]
netmask 48
gateway [b]$adres_ipv6_routera[/b]

Ustawiamy dla $adres_ipv6 adres IPv6 naszego Debiana, a w $adres_ipv6_routera adres IPv6 naszego routera.

Przykład

auto eth0
iface eth0 inet6 static
address 2001:470:5052::2
netmask 48
gateway 2001:470:5052::1

Na koniec restart sieci:

/etc/init.d/networking restart

Od tej chwili mamy statyczne IP na naszym systemie.


sysadmin

WindowsFirefox 62.0

Offline

Board footer

Powered by FluxBB