Security doesn't exist, no system is safe

You are not logged in.

#1 2018-09-06 12:23:16

modInfo
Administrator
From: Neustadt
Registered: 2012-01-04
Posts: 476
Website

Git na własnym serwerze i użytkowanie przez ssh [migrated from blog]

(Published on: Aug 13, 2012 @ 03:06)

Cześć, dziś opiszę jak postawić własny serwer gita i użytkować go do swoich projektów, a więc do dzieła.
Logujemy się na swój serwer przez ssh i na początek instalujemy gita

# aptitude install git

Super, mamy zainstalowanego gita na serwerze, więc możemy teraz wziąć się do pracy z gitem, ale nie tak szybko, dla bezpieczeństwa należy stworzyć nowego użytkownika np. git.

# adduser git # i podajemy nowe hasło użytkownika git

Teraz przygotujemy klucze do logowania, chyba nie chcemy ciągle wpisywać hasło, na swoim komputerze wpisujemy,

ssh-keygen -t rsa

Teraz to co nam wygenerowało, wyświetlamy.

cat ~/.ssh/id\_rsa.pub

I dodajemy do katalogu na serwerze /home/git/.ssh/authorized_keys Teraz tworzymy miejsce w którym będą nasze gity przechowywane na serwerze, możemy wybrać katalog domowy nowo stworzonego użytkownika.

mkdir /home/git/gits

Jeżeli stworzyliśmy nowy katalog z roota, to należy mu przydzielić prawa dla użytkownika git, to ważne, inaczej nie będzie można wysyłać projektów na serwer.

chown -R git /home/git/gits

Teraz możemy stworzyć nowy git w którym później będzie na projekt.

mkdir /home/git/gits/example.git

Teraz przechodzimy do katalogu example.git i tworzymy składnie gita.

cd /home/git/gits/example.git ; git --bare init

I na koniec dajemy prawa dla użytkownika git.

chown -R git /home/git/gits/example.git

Po stronie serwera jest już wszystko gotowe do pracy, teraz na swoim komputerze pobieramy gita z serwera.

git clone ssh://git@example.com/home/git/gits/example.git

Wchodzimy do pobranego katalogu example.git i dodajemy nowe pliki z naszego projektu.

cd example.git ; vim class.c

Podczas pracy możemy podglądać diff (git diff) lub statusy (git status), jeżeli już wszystkie pliki dodałeś to dodajemy do gita poleceniem

git add .

to polecenie doda wszystkie pliki które są w katalogu, możesz też użyć,

git add class.c

wtedy doda tylko plik class.c. Teraz dodajemy informacje co zrobiliśmy (**git commit**) otworzy się edytor i w pierwszej linii wpisujemy nasz komentarz, zapisujemy Przy pierwszym wysyłaniu na serwer wpisujemy (**git push origin master**), pliki zostaną wysłane na serwer. Teraz możemy edytować pliki na komputerze, dodawać lub usuwać, po każdym zmianie której chciałbyś zapisać wpisujemy

git add .

komentujemy zmiany (**git commit**)

i wysyłamy pliki (**git push**)

zauważ, że tylko same git push musisz wpisać.

Jeżeli chciałbyś mieć GUI to na swoim komputerze wpisz **gitk** to mały a przyjemny programik.


sysadmin

WindowsFirefox 62.0

Offline

Board footer

Powered by FluxBB