Security doesn't exist, no system is safe

You are not logged in.

#1 2015-08-08 05:57:47

modInfo
Administrator
From: Neustadt
Registered: 2012-01-04
Posts: 476
Website

[Tutorial] Git na własnym serwerze i użytkowanie przez ssh

Cześć, dziś opiszę jak postawić własny serwer gita i użytkować go do swoich projektów, a więc do dzieła.

Logujemy się na swój serwer przez ssh i na początek instalujemy gita

# aptitude install git

Super, mamy zainstalowanego gita na serwerze, więc możemy teraz wziąć się do pracy z gitem, ale nie tak szybko, dla bezpieczeństwa należy stworzyć nowego użytkownika np. git.

# adduser git # i podajemy nowe hasło użytkownika git

Teraz przygotujemy klucze do logowania, chyba nie chcemy ciągle wpisywać hasło, na swoim komputerze wpisujemy,

ssh-keygen -t rsa

Teraz to co nam wygenerowało, wyświetlamy.

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

I dodajemy do katalogu na serwerze /home/git/.ssh/authorized_keys

Teraz tworzymy miejsce w którym będą nasze gity przechowywane na serwerze, możemy wybrać katalog domowy nowo stworzonego użytkownika.

mkdir /home/git/gits

Jeżeli stworzyliśmy nowy katalog z roota, to należy mu przydzielić prawa dla użytkownika git, to ważne, inaczej nie będzie można wysyłać projektów na serwer.

chown -R git /home/git/gits

Teraz możemy stworzyć nowy git w którym później będzie na projekt.

mkdir /home/git/gits/example.git

Teraz przechodzimy do katalogu example.git i tworzymy składnie gita.

cd /home/git/gits/example.git ; git --bare init

I na koniec dajemy prawa dla użytkownika git.

chown -R git /home/git/gits/example.git

Po stronie serwera jest już wszystko gotowe do pracy, teraz na swoim komputerze pobieramy gita z serwera.

git clone ssh://git@example.com/home/git/gits/example.git

Wchodzimy do pobranego katalogu example.git i dodajemy nowe pliki z naszego projektu.

cd example.git ; vim class.c

Podczas pracy możemy podglądać diff (git diff) lub statusy (git status), jeżeli już wszystkie pliki dodałeś to dodajemy do gita poleceniem

git add .

to polecenie doda wszystkie pliki które są w katalogu, możesz też użyć,

git add class.c

wtedy doda tylko plik class.c.

Teraz dodajemy informacje co zrobiliśmy (git commit) otworzy się edytor i w pierwszej linii wpisujemy nasz komentarz, zapisujemy

Przy pierwszym wysyłaniu na serwer wpisujemy (git push origin master), pliki zostaną wysłane na serwer.

Teraz możemy edytować pliki na komputerze, dodawać lub usuwać, po każdym zmianie której chciałbyś zapisać wpisujemy
git add .
komentujemy zmiany (git commit)
i wysyłamy pliki (git push)

zauważ, że tylko same git push musisz wpisać.
Jeżeli chciałbyś mieć GUI to na swoim komputerze wpisz gitk to mały a przyjemny programik.


sysadmin

LinuxFirefox 39.0

Offline

Board footer

Powered by FluxBB